Parkering vid EBC

Betalning / Payment

Nu sitter det kortläsare på parkeringsautomaterna i kvarteret.

Personal och studenter får den lägre taxan vid parkering om det vanliga passerkortet används.

Passerkortet kan användas vid alla parkeringsautomater som finns vid de olika campusområdena.

 1. För att få den lägre taxan behövs ett giltigt passerkort.
 2. Håll upp passerkortet framför kortläsaren, i parkeringsautomatens display står det nu ” Taxa 2”. (obs! ej i kortläsaren)
 3. Betala kontant eller med kreditkort.
 4. Tryck för biljett.

Du kan inte köpa mer än en biljett per dag. 

Pass card reader have been connected to all parking ticket machines.

Staff and students receive the lower rate for parking if the normal pass card is used.

The pass card can be used for all parking meters located at the various campuses.

 1. To get the lower rate a valid pass card is required.
 2. Hold the card in front of the card reader, the display on the machine will now show "Taxa 2". (NB not the display on the card reader)
 3. Pay by cash or credit card.
 4. Press the ticket button.

You can not buy more than one ticket per day.

Stefan Gunnarsson, EBC-epost 2011-08-26.


Parkering kvällar och helger / Parking nights and weekends

Akademiska Hus och universitetet kommit överens om parkering så att det äntligen blivit möjligt för universitetsanställda och studenter att parkera på kvällar och helger utan avgift.

Giltig parkeringsbiljett får man med sitt gråa passerkort i en automat med kortläsare. Dessa finns f.n. på Blåsenhus, BMC och Ekonomikum. Kortläsare kommer att installeras på automaterna här på EBC under sommaren.

OBS! Röda (gamla) passerkort fungerar inte! Nytt grått passerkort kan hämtas hos Elisabeth Bergström.

Akademiska Hus and the University have agreed on parking fees, so that it is finally possible for university employees and students to park evenings and weekends without parking fee.

A valid parking ticket can be collected with your grey pass card in a ticket machine with card reader. These are currently available only at campus Blåsenhus, BMC and Ekonomikum. Card readers will be installed on the machines here at the EBC during the summer.

Please note: Red (old) pass cards do not work! New, grey cards can be collected at Elisabeth Bergström's office.

Stefan Gunnarsson, EBC-epost 2011-03-04


Q-park

Biljett kan lösas i biljettautomat. Man kan också köpa ett tillstånd för längre tid. Kontakta i så fall Q-Park:

Q-Park kundtjänst,  öppet vardagar mellan 09.00-16.30

tel. 0771-96 90 00
uthyrning@q-park.se

Ange följande:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer dagtid