Personalfunktioner, intendenturen vid EBC

Vem gör vad

Övergripande och ledning

Mats Björklund
Föreståndare
Ordförande i styrelsen för intendenturområdet
Tel 471 2666

Stefan Gunnarsson
Områdesintendent
Ansvarig för intendenturen. Arbetar särskilt med lokalfrågor, säkerhetsfrågor, information, miljö, fysisk arbetsmiljö, kontakter med hyresvärd och byggnadsavdelningen vid universitetet.
Tel 471 2638


Säkerhet

Taher Mazloomian
Säkerhetsansvarig
Ansvarar för larm, lås, nycklar och passerkort. Arbetar med säkerhetsfrågor.
För kort- och nyckelfrågor säkrast 10.00 – 12.00 och 13.00 - 15.00, onsdagar 13.00 - 15.00.
Tel 471 2504


Teknisk service (tel 471 6437)

Johan Fransson
Teknisk samordnare
Arbetsledare och kontaktperson för teknikerna. Stf intendent för lokalfrågor och tekniska system. Ansvarar för service direkt till forskningsverksamheterna: växtodlingsavdelning, vattenavdelningen och verkstad.
Tel 471 2780

Kristian Johansson van Baal
Tekniker
Arbetar med allmän service till verksamheterna samt med underhåll och drift i växthus och vattenavdelning.
Tel 471 6437 

Stefan Björklund
Institutionstekniker
Ansvarig för post och pakethantering. Kontaktperson för tekniken i föreläsnings- och lärosalar. Brandskyddskontrollant för intendenturen (dvs. för icke-institutionsbundna lokaler på EBC).
Tel 471 6437

Mats Ekström
Tekniker
Arbetar med allmän service till verksamheterna. Ansvarar för avfallshantering. Ansvarar för flytande-kväve depån. Kontaktperson för frågor som rör källsortering och annan hantering av avfall. 

Karl Joseph Mårtensson
Institutionstekniker
Arbetar med reparationer och tillverkning av försöks- och annan utrustning, allmän service till verksamheterna samt med underhåll och drift i växthus och vattenavdelning. Skyddsombud för intendenturen.
Tel 471 6437

IT-support (epost: computer@ebc.uu.se)

Stefan Ås
IT-samordnare
Ansvarar för datanätet, datasäkerhet och gemensamma IT-resurser. Samordnar datorstöd till verksamheterna.
Tel 471 2935

Mikael Fahlander
Systemadministratör
Biträdande IT-samordnare. Arbetar med datorstöd till verksamheterna.

Ben Gariod
Teknisk systemadministratör
Ansvarar för drift och underhåll av servrar och datalagring.
Tel 471 2820

Sadegh Kafian
Systemadministratör
Arbetar med datorstöd till verksamheterna. 

Tord Nordling
Systemadministratör
Arbetar med datorstöd till verksamheterna.