IT Support vid EBC

Universitetsgemensam IT (UIT)

Har du problem med din dator - vänd dig till computer@ebc.uu.se

Behöver du en ny dator så vänder du dig till samma adress eller besöker UITs medarbetare på plats vid EBC (rum 07:01019). Det är en förutsättning för att du skall få support.

Du kan alltid ringa 4400 eller e-posta till servicedesk@uu.se ifall du behöver hjälp med något IT-ärende eller vill felanmäla någon funktion.

UIT startade sin verksamhet hösten 2019 och du kan läsa mer på medarbetarportalen