EBC – Evolutionsbiologiskt centrum

EBC står för en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Vi forskar på evolutionära processer på alla nivåer, från molekylär evolution och evolution av genetiska system, organ och immunsystem till evolution av lokala anpassningar och sociala beteenden inom naturliga populationer, processerna bakom artbildning och organismernas släktskap. Inom EBC ryms även fysiologisk, utvecklingsbiologisk och ekotoxikologisk forskning där organismers interaktioner med omgivningen studeras. Evolutionsmuseet (botanik, zoologi och paleontologi) har både publik och forskningsinriktad verksamhet.

De olika institutionernas program är specialiserade på organismer inom alla större organismgrupper och involverade i samarbeten med andra program på EBC, andra universitet och också andra forskningsområden. Vi utför forskning inom en rad projekt som sträcker sig långt utöver de traditionella forskningsdisciplinerna. Dessa projekt innefattar både grundforskning och mer tillämpad forskning, t ex miljörelaterad forskning och forskning på hotade arter. Forskningen baseras till stor del på genetik och söker förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper. Vi arbetar också med att söka kunskap om hur organismernas livsmiljö påverkar deras egenskaper.

Coronainformation HT2020 Lagerträdet (EBC och Geocentrum)

Vikigast nu är att till varje pris undvika spridning av smitta! Därför önskar vi att så få som möjligt befinner sig på campus. Läs mer på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Campuskort krävs för tillträde till lokaler. Studenter och personal vid EBC och GeoCentrum hämtar Campuskort vid receptionen Norbyvägen 14 vardagar 8-16.

Lärosalar, grupprum och studentuppehållsrum får bara användas till max halva kapaciteten, (dvs. häften av mängden sittplatser).
Stanna kvar i lärosalen eller gå ut (utomhus) vid rast, stanna inte kvar i korridorer eller andra allmänna utrymmen.

Studenter rekommenderas starkt att endast vistas i universitetets lokaler vid EBC och Geocentrum under schemalagd tid i sal (inte under schemalagd undervisning på distans). Endast studenter som har schemalagda lektioner på EBC direkt före och direkt efter lunch bör vistas i lokalerna under lunchrasten.

Det är viktigt att ta del av och följa de instruktioner som är anslagna på Campusområdet