Besöksadress

Evolutionsbiologiskt centrum, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

Fältstationer knutna till Evolutionsbiologiskt centrum

Delar av EBCs forskning genomförs på fältstationer knutna till EBC. Fast personal finns på stationerna och det finns möjlighet att besöka stationerna. Läs mer under respektive länk.

Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän.

Norr Malma fältstation (Erkenlaboratoriet) vid sjön Erken i Norrtälje kommun i Uppland.

Ekologiska forskningsstationen i Ölands Skogsby på Öland.

Hjärstartare – placering EBC

Hjärtstartare finns på Norbyvägen: 14, plan 1 (restaurangplan), vid hissen; 18A plan 0 i labbkorridoren; 18C plan 1,5, utanför intendenturen. Se karta.

Lediga tjänster

Lediga tjänster vid Uppsala Universitet

Forskningsinstitutioner

Ekologi och genetik (4 avdelningar)

Organismbiologi (5 avdelningar)

Länkar - EBC

Biologi vid Uppsala universitet