Besöksadress

Evolutionsbiologiskt centrum, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

Evolutionsmuseet vårdar och visar Uppsala universitets samlingar av växter, djur, fossil och mineral. Här finns naturens mångfald samlad sedan 1600-talet, för forskning, utbildning och förundran! Vi har mer än fem miljoner föremål i våra samlingar.

Webbsida: www.evolutionsmuseet.uu.se

Hjärstartare – placering EBC

Hjärtstartare finns på Norbyvägen: 14, plan 1 (restaurangplan), vid hissen; 18A plan 0 i labbkorridoren; 18C plan 1,5, utanför intendenturen. Se karta.

Lediga tjänster

Lediga tjänster vid Uppsala Universitet

Forskningsinstitutioner

Ekologi och genetik (4 avdelningar)

Organismbiologi (5 avdelningar)

Länkar - EBC

Biologi vid Uppsala universitet