Kontaktinformation

Stefan Gunnarsson
018 471 2638
stefan.gunnarsson@ebc.uu.se

Gary Wife
018 471 2654
gary.wife@ebc.uu.se

Anette Axén
018 471 2654
anette.axen@ebc.uu.se

Post- och besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum
Uppsala universitet
Norbyvägen 18A
752 36 Uppsala
 

BSA - Mikroskopi och bild vid EBC

BSA (eg. Enheten för Biologisk Strukturanalys) är en servicefunktion (s.k. "core facility”) för mikroskopi och digital bildhantering vid EBC, med primärt syfte att tillgodose forskningens behov av kompetens och utrustning för mikroskop.

Vi har mikroskop och preparationsutrustning för både ljus- och elektronmikroskopi liksom även utrustning för allmänt digitalt bildarbete. Förutom de vanligaste momenten med preparationer och rent mikroskoperande gör vi även bildarbeten, analyser och utbildning.

Utrustningen underhålls kontinuerligt och vi är alltid beredda att bistå användare med råd och dåd. För den som har ont om tid utför vi även jobb direkt. Ett bra sätt att upprätthålla och utveckla kompetensen är att arbeta med teknikerna. Vi åtar oss därför gärna både större och mindre uppdrag inom alla våra verksamhetsområden.

BSAs utrustning är första hand tillgänglig för verksamheter vid EBC samt institutioner inom den biologiska ämnesgruppen på BMC, men vi hjälper även andra kunder vid Uppsala universitet och annorstädes.

För vårt arbete och för nyttjandet av utrustningen debiteras användarna självkostnadspris.