EBC: Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén samordnar skyddsronder, uppdaterar och förmedlar information, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, bereder frågor och ärenden som berör arbetsmiljö, följer upp beslut och åtgärder.

Ledamöter:

Gunilla Engström
Johan Fransson
Jenny Glans
Nahid Heidari
Malin Johansson
Sara Meurling
Eva Nordin Sundqvist
Daniel Snitting (sammankallande)
Irene Söderhäll
Lars Tranvik
Murielle Ålund

Arbetsmiljöplan 2012

Arbetsmiljöplan 2013

Anmälan kalla rum

Mötesprotokoll: se enhetsytan för respektive institution, under "dokument".

SOS ALARM

(00) 112

Quick Links

Introduction Guides

Introduction guides (checklist for new-comers) are available from your personnel administrator. You get more detailed information from each section of the introduction tour. Below are just some of the safety documents.

EBC: Skyddsronder

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond