Miljömål och miljöarbete

Läs mer om Miljöarbetet vid Uppsala Universitet >>

Miljöombud

Rektor har beslutat att det ska finnas minst ett miljöombud vid alla institutioner/motsvarande och intendenturområden. Prefekten/motsvarande utser miljöombud genom att fylla i blankett som finns på Medarbetarportalen.

Miljöombuden ska bland annat se till att universitetets riktlinjer och rutiner inom miljöområdet följs, samt utgöra en länk mellan lokal och central nivå i miljöarbetet. Klicka här för att komma till uppdragsbeskrivning för miljöombud.

Miljöombud på EBC:
Åsa Konradsson (IOB)
Gunilla Engström (IEG)
Johan Fransson (Intendenturen)

Exempel på konkreta åtgärder vid EBC

Leveranser

För att minska utsläpp vid transporter så har vi bett vissa företag göra leveranser till EBC endast utvalda veckodagar. Kontakta ditt miljöombud för mer information.

Frysar

Gamla frysar förbrukar mycket energi, både pga att de inte är tillverkade lika optimalt som nya och att de börjat läcka mer med åldern och måste kyla mer för att hålla temperaturen. Det är önskvärt att byta ut gamla frysar samt att vid nyinköp se till att frysarna är så energisnåla som möjligt.

Frysar ska även frostas av regelbundet för att minimera energiåtgången.