Information från institutionsstyrelsen

 

För information gå till dokument på

Medarbetarportalen

 

SOS ALARM

(00) 112

Quick Links

Introduction Guides

Introduction guides (checklist for new-comers) are available from your personnel administrator. You get more detailed information from each section of the introduction tour. Below are just some of the safety documents.

EBC: Skyddsronder

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond

Ny checklista för 2016! Kom gärna med feedback så kan vi uppdatera den så den passar verksamheten bättre.
Hälsningar, Arbetsmiljökommittén