Frysar

Frysar med larm

Frysarna är larmade. Det finns en timer till varje frys för att slå av larmet max en timme. Kom ihåg att vrida på timern innan du öppnar frysen, för att undvika onödiga larm.

Vid larm gäller följande:

  • Vaktbolaget rycker ut på larm dygnet runt.
  • Mellan 7.30 och 16.00 väntar vaktbolaget 20 minuter innan de rycker ut.  Vid larm under den tiden kan intendenturen tel. 6437 kontaktas för att återställa larmet och på så vis undvika kostsam utryckning.
  • Kontaktpersonerna rings i prioritetsordning: ansvarig först, därefter uppifrån och ned.
  • Räkning för vaktbolagets utryckning skickas till avdelningen som angetts längst upp.
     

Frysarna är numrerade efter larmnummer i respektive rum:

Rum för frysar, källaren, hus 20 (20.K1031)
Larm- och frys nr Avdelning
1 ej i användning
2 Limnologi
3 Limnologi
4 Växtekologi
5 Evolutionsbiologi
6 Växtekologi
7 Växtekologi
8 Växtekologi
9 Evolutionsbiologi
10 Limnologi
11 ej i användning
12 Reservfrys *

* Reservfrysen är avstängd och låst. Vid behov (trasig frys eller avfrostning) kan nyckel hämtas från respektive kontaktperson (se anslag på frysboxen).

Rum för frysar, källaren, hus 7 (07.K1053)
Larm- och frys nr Avdelning
1 Zooekologi
2 Systematisk biologi
3 Zooekologi
4 ej i användning
5 ej i användning
6 Zooekologi
7 Zooekologi
8 Zooekologi
9 Zooekologi
10 ej i användning
11 Kylmaskin i rum 07.K1032
12 Jordfelsbrytare i rum 07.K1052
13 Zooekologi
14 Kyl i rum 07.K1038
15 Frys i rum 07.K1038
Rum för frysar, plan 0, hus 5 (05.00024)
Larm- och frys nr Avdelning
1 Evolution och utvecklingsbiologi
2 Evolution och utvecklingsbiologi
3 Reservfrys
4 ej i användning
Rum för frysar, plan 1, hus 5 (05.01023)
Larm- och frys nr Avdelning
1 ej i användning
2 Jämförande fysiologi
Rum för frysar, plan 2, hus 5 (05.02002+02008)
Larm- och frys nr Avdelning
1 Evolution och utvecklingsbiologi
2 Jämförande fysiologi
3 Evolution och utvecklingsbiologi
Rum för frysar, plan 3, hus 5 (05.03035)
Larm- och frys nr Avdelning
1 Miljötoxikologi
2 Miljötoxikologi