Mallar och dokument


Uppsala University Grafic Profile

Rektor har beslutat om en gemensam grafisk profil för Uppsala universitet. Syftet är att göra Uppsala universitet tydligt som avsändare. Samtliga enheter inom Uppsala universitet ska utnyttja alla möjligheter att exponera Uppsala universitets logotyp enligt riktlinjerna. Det kan gälla allt från platsannonser, kuvert, brevpapper och broschyrer till skyltar, profilplagg och tjänstefordon.

SOS ALARM

(00) 112

Quick Links

Introduction Guides

Introduction guides (checklist for new-comers) are available from your personnel administrator. You get more detailed information from each section of the introduction tour. Below are just some of the safety documents.

EBC: Skyddsronder

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond

Ny checklista för 2016! Kom gärna med feedback så kan vi uppdatera den så den passar verksamheten bättre.
Hälsningar, Arbetsmiljökommittén